Turistička ponuda

Igalo


Crnogorski grad Igalo zaklonjen je u predivnom malom zalivu na jugozapadnoj obali Bokokotorskog zaliva u podnožju planine Orjen (1894 m). Ovo mjesto je bilo glavna raskrsnica civilizacija.

Geografski položaj i začudjujuća ljepota prirode čine Igalo i Herceg Novi najatraktivnijim turističkim lokacijama na Jadranskoj obali Crne Gore. Igalo je poznato kao turističko mjesto, a zahvaljujući ljekovitom - morskom mulju sa Blatne plaže - ili kako je još nazivaju Stara banja, centar je zdravstvenog turizma Crne Gore.

Ljetovanje u Igalu je pravi doživljaj. Igalo ima preko 260 sunčanih dana godišnje a prosječna godišnja temperatura iznosi 15,7°C. Kupališna sezona u Igalu traje od maja pa sve do oktobra. Znači vaše letovanje u Igalu može da potraje i čitavih 6-7 mjeseci!

Herceg NoviHerceg Novi je glavna crnogorska turistička destinacija. Najpoznatije turističke atrakcije u Herceg Novom su tvrđava Forte Mare, koju je podigao bosanski kralj Tvrtko I 1382. godine, Sat kula koju su sagradili Austrijanci u 19. vijeku, Kanli-kula koju su podigli Turci, srpska crkva Svetog Arhangela Mihaila na centralnom Trgu Belavista.


"PRAZNIK MIMOZE" jedna od najznačajnijih turističko-propagandnih manifestacija na prostorima bivše i ove države. Od 1991. godine član je Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FEEC). Ovaj Festival uobičajeno traje od kraja januara do početka marta mjeseca.


Boka Kotorska


Svako ko posjeti Boku, doživljava je na sebi svojstven način, bilo da se radi o umjetnicima, naučnicima ili turistima, Boka snažno utiče na sva čulna iskustva. Boka je ono mjesto gdje se suprotnosti susreću i sjedinjavanju tvoreći jedan sasvim poseban ambijent. Suprotnosti se ogledaju u prirodi gdje se u jednom dijelu iz mirne površine mora naglo uzdižu krševite planine, a u drugom dijelu niču prave botaničke bašte, ali isto tako i u kulturno-istoriskom naslijeđa gdje se dvije civilizacije, istoka i zapada nadopunjuju u jedinstvenoj harmoniji. Praistorijsko doba, ilirsko doba, antičko doba, latinsko-vizantijsko doba, gotika, renesansa, barok, sve se to pretapa u savremeni život pokazujući i dokazujući da prave vrijednosti viječno traju, zajedno u harmoniji.DubrovnikDubrovnik se ubraja među najznačajnije kulturne i turističke centre cijeloj Jugoistočnoj Evropi. Poznat je po svojoj staroj gradskoj jezgri sa brojnim kulturnim i sakralnim spomenicima.


Neprocjenjiv značaj za Dubrovnik imaju njegove zidine koje se protežu gotovo 2 km oko grada. Zidovi su četiri do šest metara debeli na kopnenoj strani, ali su puno tanji na morskej strani. Niz bedema i kula bio je namijenjen zaštiti grada od brojnih napadača kroz istoriju, a danas je najveća turistička znamenitost, koju svakog dana obiđe na stotine turista iz cijelog svijeta.Kako doputovati u Igalo?


Crna Gora ima veoma dobro razvijene saobraćajne veze sa čitavim regionom i svijetom tako da je do nas veoma lako doći. A bezvizni režim sa velikim brojem zemalja omogućava nesmetan ulazak i izlazak iz zemlje.

Da bi došli do Igala možete korisiti:

   avio saobraćaj
najbliži aerodromi: Tivat - 25 km, Čilipi (Dubrovnik) - 25 km, Golubovci (Podgorica) - 120 km

   pomorski saobraćaj
pomorski granični prelazi se nalaze u: Baru, Budvi, Kotoru i Zelenici.

   drumski i željeznički saobraćaj
u Crnu Goru možete doći preko nekog od većeg broja graničnih prelaza iz Srbije, Hrvatske, BiH i Albanije.

Vizni režim između Crne Gore i drugih država regulisan je Pravilnikom o Viznom režimu. Više informacija možete pronaći na sajtu Ministarstva: www.mip.gov.me.